DINA RÄTTIGHETER
Du har också rättigheter gällande hur dina personuppgifter används:

Rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Rätten att begära att dina uppgifter raderas eller begränsas från vidare användning.
Rätten att kräva en kopia av den information som vi innehar om dig.
Rätten att korrigera, ändra eller uppdatera den information som du givit oss (om du har ett konto hos oss kan du också göra detta genom att logga in och uppdatera dina uppgifter).
Rätten att bestrida eventuella automatiserade beslut vi gjort angående dig. Ett automatiserat beslut är ett beslut som tas utan någon mänsklig inblandning och som har juridiska följder (t.ex. kreditupplysning). Typiskt sett utför vi inte någon automatiserad beslutsfattning, men om vi så gör kommer det tydligt att framgå att sådana beslut tas.
För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta oss. Notera att emedan vi noggrant utvärderar varje begäran som vi erhåller så kan dina rättigheter skilja sig åt beroende på var du bor och vi kanske inte alltid måste lyda. Om detta inträffar kommer vi att berätta varför.

VÅRD AV DINA UPPGIFTER
Vi har infört säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. Vilka säkerhetsåtgärder vi använder beror på vilken typ av information som samlas in.

Vi behåller endast dina uppgifter så länge som det krävs för att ge dig de tjänster som du begär, för de syften som uppställs i denna policy och för eventuella juridiska syften som vi är skyldiga att behålla informationen. Vi kommer på ett säkert sätt att radera dina uppgifter när den ej längre behövs för dessa syften i enlighet med våra bolagspolicyer.

Som en del av en global bolagskoncern förlitar vi oss på delade tjänster av vilka en del är placerade utanför Europa. Samtidigt för att kunna ge dig en sömlös upplevelse, när världsstjärnor turnerar, kan dina uppgifter komma att överföras internationellt.

I de fall som vi överför information på detta sätt finns det strikta regler för att tillse att dina personuppgifter fortfarande är skyddade i enlighet med höga säkerhetsnormer. I de fall vi gör detta kommer vi att tillse att lämpliga skyddsåtgärder finns. Då dina uppgifter överförs till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer vi att använda en av de mekanismer som anges nedan.

Standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen
EU-US Privacy Shield
Bindande företagsbestämmelser
Bindande företagsbestämmelser avseende personuppgiftsbiträden
Kontakta oss för mer information eller för att erhålla ett exemplar av relevant dokumentation.

COOKIEPOLICY

Vår webbplats använder cookies för att utveckla webbplatsen och förbättra din upplevelse. Denna policy förklarar hur vi gör det.

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en textfil som innehåller en liten mängd data som hämtas och lagras på den enhet du använder för att komma åt vår webbplats. Dessa cookies har olika syften, bland annat för att låta vår webbplats känna igen enheten när du besöker webbplatsen igen, se till att du skickade rätt innehåll samt lagra information om dina preferenser eller tjänster som tillhandahålls för dig.

Web beacons eller andra liknande filer kan också göra samma sak. Vi använder termen ”cookies” i denna policy för att hänvisa till alla filer som samlar in information på detta sätt.

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI?

Cookies på vår webbplats kan delas in i fyra kategorier:

Absolut nödvändiga cookies
Vissa cookies är nödvändiga för driften av vår webbplats, t ex att göra det möjligt för oss att identifiera användare så att de kan logga in på sina konton. Om du väljer att stänga av dessa cookies, kommer du inte åt ditt konto.

Prestandacookies
Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats och för att övervaka webbplatsens prestanda. Detta tillåter oss att identifiera och snabbt åtgärda eventuella problem. Vi kan t ex använda prestandacookies för att hålla reda på vilka sidor som är mest populära. Vi kan också använda cookies för att visa dig länkar till andra sidor som vi tror du kan vara intresserad av baserat på de sidor du besöker.

Funktionalitetscookies
Vi använder funktionalitetscookies för att komma ihåg dina preferenser, t ex för att minnas de ändringar du har gjort i dina kontoinställningar. Vi kan också använda cookies för att förse dig med andra tjänster, t ex att du kan titta på videoklipp på vår webbplats.

Marknadsförings- och spårningscookies
Vi och våra tredjepartsannonsörer använder cookies för att förse dig med annonser som vi tror är relevanta och av intresse för dig. Till exempel, om du tittar på en artist eller ett evenemang kan du se reklam för samma artist eller evenemang eller liknande artister och evenemang på vår webbplats eller andra webbplatser som du besöker.

Tredjepartscookies
Please note that third parties (for example, advertising networks) may use cookies over which we have no control in order to provide you with targeted advertising. These cookies are likely to be performance cookies or advertising or tracking cookies. We do not control these third party cookies and for more information you should check the third party’s privacy and/or cookies policy.

Observera att tredje part (t ex annonsnätverk), över vilka vi inte har någon kontroll, kan använda cookies för att förse dig med riktad reklam. Dessa cookies kommer sannolikt att vara prestanda-, marknadsförings- eller spårningscookies. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartscookies och för mer information bör du kontrollera tredje parts policy kring integritet och/eller cookies.

ÄNDRA WEBBLÄSARENS INSTÄLLNINGAR
Du har möjlighet att ändra webbläsarens inställningar för att begränsa vilka cookies som kan användas. Dessa inställningar finns vanligen under ”Alternativ” eller ”Inställningar” i menyn för din webbläsare.

Kom ihåg att om du ändrar dina inställningar och blockerar cookies, innebär detta att vissa funktioner på vår webbplats inte kan tillhandahållas dig och att du kanske inte kan dra full nytta av alla delar på webbplatsen